home » werkwijze

Aanmelding

aanmeldingsformulier

email: info@neuronhersenletselpraktijk.nl

 

Online behandeling

Neuron hersenletselpraktijk biedt online behandeling: de gehele behandeling vindt volledig online plaats. Via screen-to-screen gesprekken (beeldbellen), berichten via uw eigen dossier en soms met extra ondersteunende ehealth-modules. De behandelresultaten blijken uitstekend te zijn. Online behandeling beperkt bovendien allerlei hindernissen, zoals vervoer, toegankelijkheid, reistijd, vermoeidheid etc.

 

Indien u contact zoekt met Neuron hersenletselpraktijk met als doel een behandeling aan te gaan, verklaart u zich bereid met de Algemene Voorwaarden.

 • Indien u zich aan wilt melden voor behandeling, dient u eerst het (beveiligde) online aanmeldingsformulier in te vullen.
 • Vervolgens neem ik kort telefonisch contact met u op (het aanmeldgesprek) om samen te bespreken of behandeling bij Neuron hersenletselpraktijk zinvol lijkt. We kijken of deze kortdurende online behandeling aansluit bij uw problematiek, of dat een minder intensieve of juist meer intensieve behandeling elders meer geschikt lijkt. In het telefonische aanmeldgesprek kijken we ook of ik als behandelaar aan sluit bij uw wensen op het gebied van bijvoorbeeld levensfase, geslacht of culturele achtergrond. Ik kan u daarbij ook wijzen op een  behandelaar elders. Indien behandeling bij Neuron hersenletselpraktijk zinvol lijkt, wordt ook besproken hoe lang de wachtlijst is en in hoeverre uw behandeling vergoed kan worden door uw zorgverzekering. Uw behandeling start bij ons zo snel mogelijk nadat u zich heeft aangemeld.
 • De online behandeling vindt plaats via beeldbellen ('screen-to-screen gesprekken'), op een zeer goed beveiligd platform genaamd 'Therapieland'. Wat er nodig is om gebruik te kunnen maken van beeldbellen leest u hier.
 • Het eerste gesprek  ('intake gesprek') is er op gericht om uw hulpvraag goed helder te krijgen. Ik kijk samen met u waar u tegen aan loopt binnen uw leven. Vervolgens beslissen we samen over de invulling van het behandeltraject, wat tot uiting komt in het behandelplan. In dit behandelplan wordt de problematiek in grote lijnen omschreven, evenals de daarbij passende (verplichte) diagnose, de gestelde doelen, hoe de behandeling er in grote lijnen uit zal zien en wat er in grote lijnen van u verwacht wordt.
 • In de volgende gesprekken zullen u en ik samen gericht aan uw problematiek werken. Uw partner of andere mensen uit uw omgeving zijn ook van harte welkom bij uw behandeling. Uiteraard beslist u daar zelf over. Gesprekken duren 50 minuten.

Aangeboden behandelmethoden

Neuron hersenletselpraktijk levert behandeling op maat. Wij kiezen samen welke behandelmethode het best aansluit bij uw problematiek, in uw situatie. Een greep uit de verschillende behandelmethodes:

 • steunend/structurerende behandeling
 • psycho-educatie
 • traumabehandeling, o.a. online EMDR
 • cognitieve gedragstherapie
 • cognitieve compensatie-strategieën
 • elementen uit ACT
 • oplossingsgerichte therapie

 

Het uitgangspunt van mijn zorg is gericht op het versterken van uw eigen kracht, dat u leert met uw klachten om te gaan en deze zo mogelijk te verminderen. Ik kijk daarbij naar wat u belangrijk vindt en wilt bereiken. Apps en ehealth-modules ondersteunen uw behandeling, zodat u zelf op elk moment verder kunt werken aan uw herstel. In uw behandeling worden  methoden gebruikt, waarvan is bewezen dat ze effectief zijn.

Ik werk binnen de GBGGZ: kortdurende en klachtgerichte zorg. Regelmatig kijk ik met u hoe het gaat, of uw klachten verminderen en u op de goede weg bent om uw doelen te behalen. Samen zorgen we zo dat de behandeling niet langer duurt dan nodig is. Voordat de behandeling is afgerond, heeft u inzicht in wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Deze informatie blijft ook voor u beschikbaar - u bent eigenaar van uw eigen gegevens.

 

Behandeling wordt onderscheiden in vijf belangrijke onderdelen:
 1. Verschaffen van kennis over het probleem

 2. Aanreiken van vaardigheden om hiermee om te gaan

 3. Bespreken en behandelen van emoties die het probleem teweegbrengen

 4. Ondersteunen bij het vinden van perspectief op- en regie over het leven

 5. Een plan om terugval te voorkomen, door de signalen te herkennen en tijdig in te grijpen

Samenwerking met andere zorgaanbieders

Als zwaardere zorg nodig is of u met lichtere zorg toe kunt, dan heb ik goede afspraken met de Gespecialiseerde GGZ (voor zwaardere zorg) en met huisartsen/POH-GGZ (voor lichtere zorg) om dit samen met u te realiseren. Ook als andere ondersteuning wenselijk is, probeer ik u daarbij dit te helpen vinden. Denk aan andere vormen van zorg, ondersteuning vanuit uw gemeente, of steun van familie, vrienden of ervaringsdeskundigen en lotgenoten. Indien u dat wenst, zijn anderen altijd welkom bij de behandeling.