home » werkwijze

Aanmelding

aanmeldingsformulier

email: info@neuronhersenletselpraktijk.nl

 

E-health behandeling

Neuron hersenletselpraktijk biedt volledig online behandelingen. Dat betekent dat de gehele behandeling volledig online via het internet plaats vindt. Via face-to-face beveiligd beeldbellen en via andere vormen van e-health zoals mail en soms internet-huiswerkmodules. De behandelresultaten blijken uitstekend te zijn en het beperkt bovendien allerlei hindernissen, zoals vervoer, toegankelijkheid, reistijd, vermoeidheid etc.

 

Indien u zich aan wilt melden voor behandeling, dient u het (beveiligde) contactformulier in te vullen. Vervolgens neem ik kort telefonisch contact met u op (het aanmeldgesprek) om samen te bespreken of behandeling bij Neuron hersenletselpraktijk zinvol kan zijn, of dat u beter ergens anders terecht kunt. Indien behandeling bij Neuron hersenletselpraktijk zinvol lijkt, wordt ook besproken hoe lang de wachtlijst is en in hoeverre uw behandeling vergoed kan worden door uw zorgverzekering.

 

Verwijzing

Na het eerste telefonische aanmeldgesprek dient u te zorgen voor een correcte verwijzing van uw huisarts of medische specialist, bij voorkeur digitaal via Zorgdomein. Voor het eerste gesprek ('intake gesprek') start, dient deze verwijzing aanwezig te zijn bij Neuron hersenletselpraktijk.

 

Inhoud

Het eerste gesprek  ('intake gesprek') is er op gericht om uw hulpvraag goed helder te krijgen. Ik kijk samen met u waar u tegen aan loopt binnen uw leven. Vervolgens schrijft de behandelaar een concept behandelplan. In dit concept behandelplan wordt de problematiek in grote lijnen omschreven, evenals de daarbij passende (verplichte) diagnose en hoe de behandeling er in grote lijnen uit zal zien. Er zal u gevraagd worden om het behandelplan te lezen, waarbij u het in overleg ook mag wijzigen. In de volgende gesprekken zullen u en ik samen gericht aan uw problematiek werken. Uw partner of andere mensen uit uw omgeving zijn ook van harte welkom bij uw behandeling. Uiteraard beslist u daar zelf over. Gesprekken duren 50 minuten en vinden altijd plaats via beeldbellen, middels een beveiligd platform.

Aangeboden behandelmethoden

Neuron hersenletselpraktijk levert behandeling op maat. Wij kiezen samen welke behandelmethode het best aansluit bij uw problematiek, in uw situatie. Een greep uit de verschillende behandelmethodes:

 • steunend/structurerende behandeling
 • psycho-educatie
 • traumabehandeling, o.a. online EMDR
 • oplossingsgerichte therapie
 • cognitieve gedragstherapie
 • cognitieve revalidatie
 • cognitieve compensatie-strategieën
 • elementen uit ACT

 

Het uitgangspunt van mijn zorg is accepterend, richting gevend en met oog voor zaken die wél goed gaan. Ik vind het van belang om aan te sluiten op uw mogelijkheden én onmogelijkheden. Beiden dienen gerespecteerd te worden. Daarbij is het van groot belang dat uw autonomie en zelfstandigheid voor op staan en zo mogelijk vergroot worden.


Behandeling wordt onderscheiden in vijf belangrijke onderdelen:
 1. Verschaffen van kennis over het probleem

 2. Aanreiken van vaardigheden om hiermee om te gaan

 3. Bespreken en behandelen van emoties die het probleem teweegbrengen

 4. Ondersteunen bij het vinden van perspectief op- en regie over het leven

 5. Een plan om terugval te voorkomen, door de signalen te herkennen en tijdig in te grijpen