home » werkwijze

Aanmelding

aanmeldingsformulier

email: info@neuronhersenletselpraktijk.nl

 

E-health behandeling

Neuron hersenletselpraktijk biedt vanaf de Coronacrisis in 2020 volledig online behandelingen. Dat betekent dat de gehele behandeling (waaronder face-to-face gesprekken, informatie, oefeningen etc.) volledig online via het internet plaats vindt. Via face-to-face beeldbellen en via andere vormen van e-health zoals internet, mail en chat. De behandelresultaten blijken uitstekend te zijn en het beperkt bovendien allerlei hindernissen, zoals vervoer, toegankelijkheid, reistijd, vermoeidheid etc.

Door de bijzonder goede ervaring is er voor gekozen om alle nieuw te starten behandelingen alleen nog volledig online aan te bieden.

Verwijzing

Voor het eerste gesprek ('intake gesprek') start, dient de verwijzing van de huisarts of medisch specialist al binnen te zijn bij Neuron hersenletselpraktijk, bij voorkeur via Zorgdomein.

 

Inhoud

Het eerste gesprek ('intake gesprek') is er op gericht om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Ik kijk samen met u waar u tegen aan loopt binnen uw leven. In de volgende gesprekken zullen u en ik samen gericht aan uw problematiek werken. Uw partner of andere mensen uit uw omgeving zijn ook van harte welkom bij uw behandeling. Uiteraard beslist u daar zelf over. Gesprekken duren 50 minuten.

Aangeboden behandelmethoden

Neuron hersenletselpraktijk levert behandeling op maat. Wij kiezen samen welke behandelmethode het best aansluit bij uw problematiek, in uw situatie. Een greep uit de verschillende behandelmethodes:

 • steunend/structurerende behandeling
 • psycho-educatie
 • traumabehandeling, o.a. online EMDR
 • oplossingsgerichte therapie
 • cognitieve gedragstherapie
 • cognitieve revalidatie / cognitieve compensatie-strategieën
 • elementen uit ACT

 

Het uitgangspunt van mijn zorg is accepterend, richting gevend en met oog voor zaken die wél goed gaan. Ik vind het van belang om aan te sluiten op uw mogelijkheden én onmogelijkheden. Beiden dienen gerespecteerd te worden. Daarbij is het van groot belang dat uw autonomie en zelfstandigheid voor op staan, en zo mogelijk vergroot worden.


Behandeling wordt onderscheiden in vijf belangrijke onderdelen:
 1. Verschaffen van kennis over het probleem

 2. Aanreiken van vaardigheden om hiermee om te gaan

 3. Bespreken en behandelen van emoties die het probleem teweegbrengen

 4. Ondersteunen bij het vinden van perspectief op- en regie over het leven

 5. Een plan om terugval te voorkomen, door de signalen te herkennen en tijdig in te grijpen