home » werkwijze

Aanmelding

aanmeldingsformulier

email: info@neuronhersenletselpraktijk.nl

Telefonisch: 06 18 78 72 02

 

Inhoud

Het eerste gesprek ('intake gesprek') is er op gericht om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Ik kijk samen met u waar u tegen aan loopt binnen uw leven. In de volgende gesprekken zullen u en ik samen gericht aan uw problematiek werken. Uw partner of andere mensen uit uw omgeving zijn ook van harte welkom bij uw behandeling. Uiteraard beslist u daar zelf over. Gesprekken duren 45-60 minuten.

 

E-Health

Neuron hersenletselpraktijk biedt naast gesprekken op de behandellocatie ook e-health:  informatie, oefeningen en gesprekken via internet, mail en chat. Dit kan eventuele hindernissen (zoals vervoer, reistijd, vermoeidheid etc) beperken. Omdat de praktijklocatie momenteel onvoldoende rolstoelvriendelijk is, kan ook in dit geval e-Health mogelijk een goede optie vormen.

 

Aangeboden behandelmethoden

Neuron hersenletselpraktijk levert behandeling op maat. Wij kiezen samen welke behandelmethode het best aansluit bij uw problematiek, in uw situatie. Een greep uit de verschillende behandelmethodes:

 • steunend/structurerende behandeling
 • psycho-educatie
 • traumabehandeling, o.a. EMDR
 • oplossingsgerichte therapie
 • cognitieve gedragstherapie
 • cognitieve revalidatie / cognitieve compensatie-strategieën
 • elementen uit ACT
 
 
 

Het uitgangspunt van mijn zorg is accepterend, richting gevend en met oog voor zaken die wél goed gaan. Ik vind het van belang om aan te sluiten op uw mogelijkheden én onmogelijkheden. Beiden dienen gerespecteerd te worden. Daarbij is het van groot belang dat uw autonomie en zelfstandigheid voor op staan, en zo mogelijk vergroot worden.


Behandeling wordt onderscheiden in vijf belangrijke onderdelen:
 1. Verschaffen van kennis over het probleem

 2. Aanreiken van vaardigheden om hiermee om te gaan

 3. Bespreken en behandelen van emoties die het probleem teweegbrengen

 4. Ondersteunen bij het vinden van perspectief op- en regie over het leven

 5. Een plan om terugval te voorkomen, door de signalen te herkennen en tijdig in te grijpen