home » werkwijze

Aanmelding

aanmeldingsformulier

email: info@neuronhersenletselpraktijk.nl

 

Online behandeling

Neuron hersenletselpraktijk biedt volledig online behandeling via beeldbelgesprekken. De behandelresultaten blijken uitstekend te zijn. Online behandeling beperkt bovendien allerlei hindernissen, zoals vervoer, toegankelijkheid, reistijd, vermoeidheid etc.

Opbouw van de behandeling

 • Indien u zich aan wilt melden voor behandeling, dient u eerst het (beveiligde) online aanmeldingsformulier in te vullen.
 • Vervolgens stuur ik u een vragenlijst toe, om meer informatie te krijgen over uw leven en uw klachten. Dit is nodig om beter te kunnen beoordelen of de geboden kortdurende online behandeling aansluit bij uw problematiek. Wij bespreken dit vervolgens, waarbij ik u indien nodig wijs op beter passende zorg.
 • De online behandeling vindt plaats via beeldbellen op een zeer goed beveiligd platform genaamd 'Therapieland'. Wat er nodig is om gebruik te kunnen maken van beeldbellen leest u hier.
 • Het eerste gesprek  ('intake gesprek') is er op gericht om uw hulpvraag goed helder te krijgen. Ik kijk samen met u waar u tegen aan loopt binnen uw leven. Het behandeltraject komt tot uiting in een kort behandelplan. 
 • In de volgende gesprekken zullen u en ik samen gericht aan uw problematiek werken. Familieleden of andere mensen uit uw omgeving zijn van harte welkom bij uw behandeling. Uiteraard beslist u daar zelf over. Aan het einde van de behandeling maken we gezamenlijk een terugval-preventieplan. Wij ronden in goed overleg met elkaar af.
 • Gesprekken duren 60 minuten.

Aangeboden behandelmethoden

Neuron hersenletselpraktijk levert behandeling op maat. Wij kiezen samen welke behandelmethode het best aansluit bij uw problematiek, in uw situatie. Een greep uit de verschillende behandelmethodes (druk op de link voor meer informatie over de methode):

 • psycho-educatie: voorlichting en advies met betrekking tot je psychische klachten en aandoening
 • cognitieve gedragstherapie
 • traumabehandeling, o.a. online EMDR. Voor uitleg met een filmpje klik hier.
 • cognitieve compensatie-strategieën
 • oplossingsgerichte therapie:  dit is een behandelvorm die erop gericht is om uw sterke kanten en krachten aan te spreken. Samen met uw behandelaar wordt onderzocht welke vaardigheden u in huis heeft om problemen aan te pakken. Deze behandelvorm is resultaatgericht waarbij zaken op een concrete manier worden aangepakt en in korte tijd positieve verandering bereikt kan worden. 

 

Zorgvisie

Het uitgangspunt van mijn zorg is gericht op het versterken van uw eigen kracht, zodat u beter leert met uw klachten om te gaan en deze verminderen. We kijken daarbij naar wat u belangrijk vindt en wilt bereiken. U gaat zelf actief aan de slag met oefeningen, opdrachten en handvatten. Tijdens de gesprekken evalueren we uw voortgang, kijken we hoe het gaat, of uw klachten verminderen en u op de goede weg bent om uw doelen te behalen. Samen zorgen we zo dat de behandeling niet langer duurt dan nodig is. Voordat de behandeling is afgerond, heeft u inzicht in wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. In uw behandeling worden  methoden gebruikt, waarvan is bewezen dat ze effectief zijn.

Behandeling wordt onderscheiden in vijf belangrijke onderdelen:
 1. Verschaffen van kennis over het probleem (psycho-educatie)

 2. Aanreiken van vaardigheden om hiermee om te gaan

 3. Bespreken en behandelen van emoties die het probleem teweegbrengen

 4. Ondersteunen bij het vinden van perspectief op- en regie over het leven

 5. Een plan om terugval te voorkomen, door de signalen te herkennen en tijdig in te grijpen

Samenwerking met andere zorgaanbieders

Als zwaardere zorg nodig is of u met lichtere zorg toe kunt, dan heb ik goede afspraken met de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ - voor zwaardere zorg) en met huisartsen/POH-GGZ (voor lichtere zorg) om dit samen met u (en met uw toestemming) te realiseren. Indien u dat wenst, zijn anderen altijd welkom bij de behandeling.

 

Indien u contact zoekt met Neuron hersenletselpraktijk met als doel een behandeling aan te gaan, verklaart u zich bereid met de Algemene Voorwaarden.