home » wachtlijst » Tips om alvast te werken aan uw mentale gezondheid

Tips om alvast te werken aan uw mentale gezondheid

Bij psychische problematiek ontstaat over het algemeen veel stress. Het stress-systeem is vaak veel te actief, wordt te weinig afgeremd en blijft daardoor vaak hangen in de ‘aan-stand’. Hierdoor worden er continu stresshormonen (zoals cortisol) geproduceerd, ook als daar totaal geen reden voor is. Deze verhoogde cortisolniveaus zorgen weer voor allerlei klachten, zoals mentale vermoeidheid, prikkelgevoeligheid, problemen met concentratie en geheugen, een kort lontje, emotionele problematiek en doorslaapproblematiek. Hier en hier vindt u in tekst meer informatie over het stress-systeem en effecten en hier vindt u een Youtube-filmpje van collega Erik Scherder die het goed uit legt.

Het is van zeer groot belang dat u NU al start met het beïnvloeden daar van. Dit doet u op de volgende manieren en het is van belang dat u álle manieren op dagelijkse basis toe gaat passen!

 

  • Dagelijks licht tot matig intensief bewegen. Dit is noodzakelijk om de aanmaak van cortisol af te remmen. Een voorbeeld kan zijn om elke dag een half uur te wandelen. Andere vormen van licht tot matig intensief bewegen zijn ook prima: zolang u op dit moment maar NIET heel intensief sport, omdat dat juist leidt tot de aanmaak van stresshormonen (waaronder cortisol). Niét ‘tot het gaatje gaan’ dus!

 

  • De meest efficiënte methode om het stress-systeem een sterk signaal te geven dat het weer even uit mag (het 'parasympatische zenuwstelsel' te activeren), is door toepassing van geleide meditatie. U kunt hiervoor de gratis VGZ-app ‘mindfulness coach’ downloaden op uw mobiel, maar elke andere geleide meditatie (of rustige vormen van yoga) is ook prima. Het is de bedoeling dat u minimaal 1 keer per dag (liefst vaker), en bij voorkeur direct nadat u zich mentaal heeft ingespannen, zo’n meditatie doet. U zult hoogstwaarschijnlijk merken dat u in het begin helemaal niet ontspannen raakt van zo’n meditatie, maar juist veel onrust kunt voelen. Dat is normaal en u moet toch gewoon doorgaan. Ook als u slaapproblemen heeft, is het van belang dat u, voordat u gaat slapen, een geleide meditatie doet. Uw stress-systeem krijgt dan een signaaltje dat het tot rust kan komen en dat bevordert doorslaap-problematiek.

 

  • Pauzes Indien u werkzaamheden verricht is het van belang dat u pauzes inlast, waar in u niets doet, maar bijvoorbeeld in uw eentje even wandelt, of dat u zonder collega’s even in alle rust (en zonder beeldschermen of gelijktijdig nog even iets te doen) een kop thee drinkt. Gun uw brein op deze wijze oplaadmomenten – dat is noodzakelijk om de stress-hormonen even tot rust te brengen en uw brein even op te laden.

 

  • Zichzelf begrenzen: Niet ‘tot het gaatje gaan’ in werk, bezigheden, sporten, sociale contacten of andere zaken. Als u ‘tot het gaatje gaat’ maakt u extra cortisol (een stresshormoon) aan. Op het moment zelf voelt u dat niet – sterker nog, het voelt eigenlijk alsof het prima gaat! Maar u betaalt de prijs later in de vorm van meer klachten. Dit kunt u nu maar beter voorkomen door rustiger aan te doen dan u gewend bent.