home » wachtlijst

Wachtlijst

Er is dit jaar geen ruimte meer voor nieuwe intakegesprekken/behandelingen. Per januari 2022 is er weer plek en u kunt zich daarvoor aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Kijk voor vergoeding vanaf januari 2022 op deze website onder tarieven/vergoedingen.

Uw behandeling start bij ons zo snel mogelijk nadat u zich heeft aangemeld. Moet u toch even wachten voordat uw behandeling begint? Hier vindt u tips en handvatten om tijdens de wachttijd al te werken aan uw mentale gezondheid.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).