home » vergoedingen

Vergoedingen

De behandeling van Neuron hersenletselpraktijk vindt plaats in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts (graag digitaal via Zorgdomein) voor behandeling binnen de GBGGZ. Wanneer Neuron hersenletselpraktijk een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar, betaalt u alleen uw verplichte eigen risico. De kosten van de behandeling worden dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Contracten

Neuron hersenletselpraktijk heeft met de meeste verzekeraars contracten. In dat geval wordt de behandeling volledig vergoed (m.u.v. de verplichte eigen bijdrage) en heeft u geen omkijken naar de rekening.

Er is géén contract met VGZ Cooperatie (of de labels die daar onder vallen: Bewuzt, IZA IZZ, Univé Zekur, UMC, United Consumers). Bij deze verzekeraar betaalt u na de behandeling eerst zelf de rekening. Deze dient u in bij uw verzekeraar. Bij een naturapolis vergoedt uw verzekeraar 60% - 75%. Als u een volledige restitutiepolis heeft, krijgt u het bedrag over het algemeen (bijna) volledig vergoed. De verzekeraar zal wel uw verplichte eigen risico inhouden. Ik raad u met klem aan om voor de behandeling start zelf te informeren bij uw verzekeraar wat u vergoed krijgt.

 

Neuron hersenletselpraktijk hanteert de wettelijk vastgestelde prestaties (NZA) met de volgende (NZA-)tarieven:

180001   basis Kort         (gemiddeld 294 minuten)                         €   507,62

180002   basis Middel    (gemiddeld 495 minuten)                         €    864,92

180003   basis Intensief (gemiddeld 750 minuten)                         € 1.356,25

180005   basis Onvolledig behandeltraject (1 of 2 gesprekken)    €    207,19

 

Onverzekerde zorg

Niet alle problematiek wordt vergoed door zorgverzekeraars. Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (een 'onverzekerde prestatie'), of als u ervoor kiest om de therapie geheel zelf te betalen, dan is het tarief in 2019 €100 per consult. Een verwijzing is dan niet nodig.

 

Kosten niet tijdig afspraak afzeggen

Indien u niet tijdig afzegt (24 uur voor een afspraak) dan wordt het consult (€100) bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.