home » vergoedingen

Vergoedingen

De behandeling van Neuron hersenletselpraktijk vindt plaats in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist (bij voorkeur digitaal, via Zorgdomein) voor behandeling binnen de GBGGZ. Wanneer Neuron hersenletselpraktijk een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar, betaalt u alleen uw verplichte eigen risico. De kosten van de behandeling worden dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

 

Contracten

Neuron hersenletselpraktijk heeft in 2020 met alle grote verzekeringsmaatschappijen een contract. In dat geval wordt de behandeling volledig vergoed en heeft u geen omkijken naar de rekening. De verzekeraar zal wel uw verplichte eigen risico inhouden. Ik raad u met klem aan om voor de behandeling start zelf te informeren bij uw verzekeraar of zij een contract met Neuron hersenletselpraktijk hebben - en zo niet: wat u vergoed krijgt.

 

Neuron hersenletselpraktijk hanteert de wettelijk vastgestelde prestaties met de volgende NZA-tarieven (2020):

180001   basis Kort (gemiddeld 294 minuten)  €503,47

180002   basis Middel (gemiddeld 495 minuten)  €853,38

180003   basis Intensief (gemiddeld 750 minuten) €1.383,65

180005   basis Onvolledig behandeltraject (1 of 2 gesprekken)  €219,78

Het aantal minuten geeft aan hoeveel tijd er gemiddeld aan een behandeltraject besteed wordt. Hier in zit zowel de directe tijd met u (online gesprekken, mailcontact, telefonisch overleg etc.), als alle indirecte tijd (o.a. de door de zorgverzekeraar verplicht gestelde administratie, vragenlijsten, overleg met anderen, dossiervorming, etc.). De indirecte tijd neemt ongeveer 30 procent van de totale behandeltijd in beslag.


Onverzekerde zorg

Niet alle problematiek wordt vergoed door zorgverzekeraars. Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (een 'onverzekerde prestatie'), of als u ervoor kiest om de therapie geheel zelf te betalen, dan is het tarief in 2020 €110 per consult van 50 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

 

Kosten niet tijdig afspraak afzeggen

Indien u niet tijdig afzegt (24 uur voor een afspraak) dan wordt het consult (€110) bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.