home » vergoedingen

Vergoedingen

De behandeling van Neuron hersenletselpraktijk vindt plaats in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist voor behandeling binnen de GBGGZ met 'het vermoeden van een DSM-stoornis' (bij voorkeur digitaal, via Zorgdomein). 

 

Contracten tot eind 2021:

Neuron hersenletselpraktijk heeft tot eind 2021 met alle grote verzekeringsmaatschappijen een contract. In de meeste gevallen wordt de behandeling dan volledig vergoed en heeft u geen omkijken naar de rekening. De verzekeraar zal wel jaarlijks uw verplichte eigen risico inhouden. Ik adviseer u toch ten sterkste om voorafgaand aan de behandeling altijd bij uw verzekeraar na te vragen of uw behandeling bij Neuron Hersenletselpraktijk vergoed zal worden, zodat u achteraf niet voor financiële verrassingen komt te staan. U moet dan ook goed vermelden of u in 2021 al psychologische behandeling u heeft doorlopen.

Tot 31-12-2021 geldt het volgende:

Neuron hersenletselpraktijk hanteert de wettelijk vastgestelde prestaties met de volgende 100% NZA-tarieven (2021):

180001   basis Kort (gemiddeld 294 minuten)  €522,13

180002   basis Middel (gemiddeld 495 minuten)  €885,01

180003   basis Intensief (gemiddeld 750 minuten) €1.434,96

180005   basis Onvolledig behandeltraject (1 of 2 gesprekken)  €228,04. Het kan zijn dat u na de intake toch niet in behandeling komt, bijvoorbeeld omdat u meer intensieve zorg nodig heeft. In dat geval wordt het product ‘Onvolledig behandeltraject’ gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.                  

Het aantal minuten geeft aan hoeveel tijd er gemiddeld aan een behandeltraject besteed wordt. Hier in zit zowel de directe tijd met u (online gesprekken, mailcontact, telefonisch overleg etc.), als alle indirecte tijd (o.a. de door de zorgverzekeraar verplicht gestelde administratie en door hen verplicht gestelde vragenlijsten, overleg met anderen, dossiervorming, etc.). De indirecte tijd neemt ongeveer 30 procent van de totale behandeltijd in beslag.

 

Vergoeding vanaf 1 januari 2022: geen contracten met zorgverzekeraars!

Op 1 januari 2022 verandert landelijk de vergoeding van de geestelijke gezondheidszorg ingrijpend. Op 31-12-2021 zullen álle lopende behandeltrajecten worden beëindigd en zal het traject worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 01-01-2022 gaat de gehele GGZ over naar een ander bekostigingsmodel. De consulten zullen dan los of per maand worden gedeclareerd, wat een stuk begrijpelijker wordt. 

Per 1-1-2022 kiest Neuron hersenletselpraktijk er bewust voor om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. U ontvangt maandelijks een factuur voor de consulten van die maand, die u zelf verrekent met uw verzekeraar. Als de behandeling onder de verzekerde zorg valt en u een verwijzing van de huisarts heeft, dan zal de behandeling vergoed worden vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u ongeveer 65% (naturapolis) tot 100% (restitutiepolis) vergoed. Kijk dat goed na in uw polisvoorwaarden en/of informeer bij uw zorgverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar verrekent altijd het Eigen Risico met u.

Neuron hersenletselpraktijk hanteert de tarieven zoals deze door de overheid wettelijk zijn vastgesteld voor deze psychologische zorg (het 100% NZA-tarief). Neuron voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als praktijken die wel contracten met verzekeraars hebben afgesloten: dat is geen verschil. Zie ook de website van de Contractvrije psycholoog.

Neuron hersenletselpraktijk hanteert per 1-1-2022 de tarieven zoals deze door de overheid wettelijk zijn vastgesteld voor deze zorg (het 100% NZA-tarief):

  • intake/diagnostiek: € 160,61 per consult van 60 minuten
  • behandeling: € 141,28 per consult van 60 minuten

 

Onverzekerde zorg

Niet alle problematiek wordt vergoed door zorgverzekeraars. Zo worden aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen en werkgerelateerde problematiek (waaronder burn-out) niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose die wel vergoed wordt. Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde zorg), of als u er voor kiest om de therapie geheel zelf te betalen, dan is een verwijzing niet nodig. Het tarief voor onverzekerde zorg is in 2021 €160 voor het eerste gesprek (intake-gesprek) en daarna €140 per consult van 60 minuten. Voordat het intake-gesprek start, vindt er een gratis screening plaats waarbij u een vragenlijst toegestuurd krijgt, om te bepalen of een intake-gesprek zinvol is. Zo wordt getracht om onnodige zorgkosten te voorkomen.

 

Kosten niet tijdig afspraak afzeggen

Indien u niet tijdig afzegt (48 uur voor een afspraak) dan wordt het consult bij u in rekening gebracht. Hierbij gelden werkdag-uren (een afspraak op maandagochtend 9.00 uur kan geannuleerd worden tot donderdagochtend 9.00 uur). Afspraken die te laat worden geannuleerd, worden bij de cliënt in rekening gebracht voor een tarief van €100. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.