home » tarieven/vergoeding

Veranderingen in de GGZ per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 verandert landelijk de vergoeding van de geestelijke gezondheidszorg ingrijpend. Op 31-12-2021 zullen álle lopende behandeltrajecten worden beëindigd en zal het traject worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 01-01-2022 gaat de gehele GGZ over naar een ander bekostigingsmodel. De consulten zullen dan per maand worden gedeclareerd.

Vergoedingen

De behandeling van Neuron hersenletselpraktijk vindt plaats in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Vergoeding vindt plaats vanuit  de basis verzekering. Vanaf 2022 kiest Neuron hersenletselpraktijk er bewust voor om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Neuron voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als praktijken die wel contracten met verzekeraars hebben afgesloten. Zie ook de website van de Contractvrije psycholoog.

U ontvangt maandelijks een factuur voor de consulten, die u zelf verrekent met uw verzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u 65% (naturapolis) tot 100% (restitutiepolis) vergoed. Het is dus van belang dat u goed na denkt over wat voor soort polis u af sluit! Kijk dat goed na in uw polisvoorwaarden en informeer bij uw zorgverzekeraar hoe veel u vergoed krijgt. De ziektekostenverzekeraar verrekent eerst altijd het verplichte Eigen Risico met u. Neuron hersenletselpraktijk hanteert de tarieven zoals deze door de overheid wettelijk zijn vastgesteld voor deze psychologische zorg (het 100% NZA-tarief). Dit vastgestelde tarief per sessie van een uur is in 2022:

- intake /diagnostiek: €160,61 per sessie 

- behandeling: €141,28 per sessie

 

Onverzekerde zorg

Niet alle problematiek wordt vergoed door zorgverzekeraars. Zo worden aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen en werk-gerelateerde problematiek (waaronder burn-out) niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose die wel vergoed wordt. Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde zorg), of als u er voor kiest om de therapie geheel zelf te betalen, dan is een verwijzing niet nodig. Het tarief voor onverzekerde zorg is in 2021 €114 per consult van 45 minuten. Voordat het intake-gesprek start, vindt er een gratis screening plaats waarbij u twee vragenlijsten toegestuurd krijgt, om te bepalen of een intake-gesprek hier zinvol is. Zo wordt getracht om onnodige zorgkosten te voorkomen.

 

Kosten niet tijdig afspraak afzeggen

Neuron hersenletselpraktijk is een gespecialiseerd zorgverleningsbedrijf en geen liefdadigheidsinstelling. Indien u niet tijdig afzegt (48 uur voor een afspraak) dan wordt het consult bij u in rekening gebracht. Hierbij gelden werkdag-uren (een afspraak op maandagochtend 9.00 uur kan geannuleerd worden tot donderdagochtend 9.00 uur). Afspraken die te laat worden geannuleerd, worden bij de cliënt in rekening gebracht voor een tarief van €100. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 

Nog lopende behandelingen tot eind 2021:

180001   basis Kort (gemiddeld 294 minuten)  €522,13

180002   basis Middel (gemiddeld 495 minuten)  €885,01

180003   basis Intensief (gemiddeld 750 minuten) €1.434,96

180005   basis Onvolledig behandeltraject (1 of 2 gesprekken)  €228,04. 

Het aantal minuten geeft aan hoeveel tijd er gemiddeld aan een behandeltraject besteed wordt. Hier in zit zowel de directe tijd met u (online gesprekken, mailcontact, telefonisch overleg etc.), als alle indirecte tijd (o.a. de door de zorgverzekeraar verplicht gestelde administratie en door hen verplicht gestelde vragenlijsten, overleg met anderen, dossiervorming, etc.). De indirecte tijd neemt ongeveer 30 procent van de totale behandeltijd in beslag.