home » PCS: innovatieve behandeling na hersenschudding

PCS: langdurige gevolgen na een hersenschudding.

Mensen met postcommotioneel syndroom (PCS) kunnen zeker behandeld worden om weer actiever deel te kunnen nemen aan het leven, door bestaande inzichten uit diverse vakgebieden te combineren. In de behandeling maak ik gebruik van het biopsychosociale model. Hierbij wordt kennis gecombineerd vanuit de neurobiologie (dierexperimenteel onderzoek naar de biologische basis van een hersenschudding), neuropsychologie (de werking van het brein en het stress-systeem; uitputting en oplading van het brein), klinische psychologie (cognitieve gedragstherapie, het vrees-vermijdingsmodel met exposure; omgaan met grenzen en balans) en fysiotherapie (effecten van fysieke activatie op het brein) gecombineerd tot een kortdurende psychologische behandeling binnen de Basis-GGZ. Het doel van de kortdurende behandeling voor u is enerzijds dat u beter begrijpt waarom uw klachten niet verdwijnen en anderzijds om handvatten te krijgen om de problematiek zelf aan te pakken.

De behandeling kan worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er is dan wel een verwijzing nodig van een huisarts (of medisch specialist) voor behandeling binnen de GB-GGZ met de diagnose ‘somatische symptoomstoornis".

 

De behandeling is een kortdurende psychologische behandeling, gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie en omvat een geïntegreerd perspectief waarbij fysiologische- én psychologische oorzaken en gevolgen van het mild traumatisch hersenletsel worden gecombineerd. De behandeling richt zich op een aantal peilers:

  1. Eerst begrijpen wat er gebeurd is in de hersenen bij de hersenschudding, hoe zich dat heeft ontwikkeld tot PCS  welke factoren daarbij een essentiële rol spelen.
  2. Het verminderen van prikkelgevoeligheid, door het brein systematisch en rustig te laten wennen aan prikkels.
  3. Het zelf leren opbouwen en systematisch vergroten van een ritme op de gebieden:
    1. Fysieke inspanning
    2. Opladen van de hersenen
    3. Het rustig opbouwen van de mentale belastbaarheid
  4. Het aanpakken van psychologische factoren die niet helpend zijn. Wanhoop, angst, slaapproblematiek en PTSS kunnen aanwezig zijn en zeer regelmatig is er ook sprake van een niet-helpende levensstijl of karaktertrek die al voor de hersenschudding bestond, waar ook naar gekeken moet worden.

 

Neuron hersenletselpraktijk behandelt PCS  op vooruitstrevende wijze. Ik ben altijd op zoek naar manieren om nóg beter maatwerk te kunnen leveren. Ik volg vernieuwende ontwikkelingen binnen en buiten ons vakgebied op de voet. Ik deel mijn expertise actief met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GBGGZ. Zo kunnen anderen leren van de kennis en ervaringen - en ik van hen. Samen werken we op die manier aan betere mentale zorg in heel Nederland, voor u en voor anderen. Als u zelf nieuwe ontwikkelingen opmerkt, staat mijn deur wijd open om samen met u te onderzoeken welke plek dit in uw behandeling kan krijgen.

 

Literatuur:

Wijenberg, M.L.M., Hicks, A.J., Downing, M.G., Heugten van, C.M., Stapert, S.Z., & Ponsford, J.L. (2020). Relevance of the fear-avoidance model for chronic disability after traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma 37: 1-8. DOI: 10.1089/neu.2020.7135

 

Van den Horn, H.J., Out, M.L., De Koning, M., Mayer, A.R., Spikman, J.M., Sommer, I.E., & Van der Naalt, J. (2020). An integrated perspective linking physiological and psychological consequences of mild traumatic brain injury. Journal of Neurology ;267(9):2497-2506. DOI: 10.1007/s00415-019-09335-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7420827/