home » PCS: innovatieve behandeling na hersenschudding

PCS: innovatieve behandeling na een hersenschudding.

Mensen met licht traumatisch hersenletsel (postcommotioneel syndroom PCS en postwhiplash-syndroom) kunnen prima behandeld worden om weer te herstellen en actief deel te nemen aan het leven. Het doel van deze kortdurende behandeling (6-10 online sessies van een uur) is enerzijds dat u beter begrijpt waarom uw klachten niet goed opklaren en anderzijds om handvatten te krijgen om de problematiek (uiteindelijk zelf) aan te pakken. Centraal staat om de netwerken van het brein op juiste wijze te activeren en tegelijkertijd het stress-systeem te resetten.

De behandeling blijkt goed aan te slaan bij o.a. prikkelgevoeligheid, cognitieve problemen, verminderde mentale belastbaarheid en spanningsreacties door PCS. De behandeling sluit ook goed aan op de intensieve behandeling van Cognitive FX in Utah, waardoor het ook als vervolgbehandeling ingezet kan worden.

Wanneer problemen met het vestibulaire systeem (bv. forse duizeligheid) en het visuele systeem vooral op de voorgrond staan, adviseer ik u echter om zich voor deze klachten eerst te laten behandelen door daarin gespecialiseerde medisch specialisten (bv. een optometrist, manueel fysiotherapeut, chiropractor, of osteopaat).

Deze behandeling wordt over het algemeen vergoed vanuit de basisverzekering. Er is dan wel een verwijzing nodig van een huisarts (of medisch specialist) voor behandeling binnen de GBGGZ met de diagnose "somatische symptoomstoornis". Als er geen diagnose van een psychische stoornis gesteld kan worden, dan vergoedt de verzekeraar de behandeling niet. U bent dan gewoon welkom voor deze behandeling, maar zult deze zelf moeten bekostigen (zie onverzekerde zorg).


De behandeling richt zich op een aantal pijlers:

  1. Begrijpen wat er gebeurd is in de hersenen bij de hersenschudding, hoe zich dat heeft ontwikkeld tot PCS  en  welke factoren daarbij een essentiële rol spelen.
  2. Het verminderen van prikkelgevoeligheid, door het brein systematisch en rustig te laten wennen aan prikkels.
  3. Het (uiteindelijk zelf) leren opbouwen en systematisch vergroten van de mentale belastbaarheid door activatie van de netwerken in de hersenen (training).
  4. Het verminderen van de fysieke- en mentale stressreactie van het lichaam.
  5. Het bewust worden / aanpakken van psychologische factoren die niet helpend zijn. 

 

Neuron hersenletselpraktijk behandelt PCS  op vooruitstrevende wijze. Ik ben altijd op zoek naar manieren om nóg beter maatwerk te kunnen leveren. Ik volg vernieuwende ontwikkelingen binnen en buiten ons vakgebied op de voet. Ik deel mijn expertise actief met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GBGGZ. Zo kunnen anderen leren van de kennis en ervaringen - en ik van hen. Samen werken we op die manier aan betere mentale zorg in heel Nederland, voor u en voor anderen. Als u zelf nieuwe ontwikkelingen opmerkt, staat mijn deur wijd open om samen met u te onderzoeken welke plek dit in uw behandeling kan krijgen.