home » PCS: behandeling na hersenschudding

PCS: langdurige gevolgen na een hersenschudding.

De laatste tijd komt er meer aandacht voor PCS (Post Commotioneel Syndroom): de nare en sterk invaliderende gevolgen die bij een klein percentage van de mensen die een hersenschudding oplopen, na 3 maanden nog aanwezig zijn. PCS is bijzonder, omdat het brede en sterk invaliderende klachten geeft, terwijl de schade in de hersenen hooguit zeer gering is en zelfs niet zichtbaar is op een MRI-scan. Het gaat meer om een probleem in de 'software' van de hersenen, dan in de 'hardware'.

Neurologen kunnen dit wel vast stellen, maar niet behandelen. Een aantal mensen kan terecht in revalidatieprogramma’s. Daar leren mensen zeer belangrijke vaardigheden zoals o.a. beter om gaan met energie en grenzen. Dat is essentieel om klachten te verminderen. Maar het is tegelijkertijd niet voor iedereen even effectief in het terugwinnen van het oude leven - en dat lijkt soms rampzalig als je midden in je werkzame leven zit, vaak ook met een gezin!

 

Mensen met PCS kunnen behandeld worden om weer actiever deel te kunnen nemen aan het leven, door bestaande inzichten uit diverse vakgebieden te combineren. In de behandeling maak ik gebruik van het biopsychosociale model. Hierbij wordt kennis gecombineerd vanuit de neurobiologie (dierexperimenteel onderzoek naar de biologische basis van een hersenschudding), neuropsychologie (de werking van het brein en het stress-systeem; uitputting en oplading van het brein), klinische psychologie (cognitieve gedragstherapie, het vrees-vermijdingsmodel met exposure; omgaan met grenzen en balans) en fysiotherapie (effecten van fysieke activatie op het brein) gecombineerd tot een psychologische behandeling. Het doel van de behandeling voor u is enerzijds dat u beter begrijpt waarom uw klachten niet verdwijnen en anderzijds uiteraard om handvatten te krijgen om de problematiek aan te pakken. Het doel van deze kortdurende behandeling is dat u zelf vaardig wordt in het aanpakken van de problematiek en na de kortdurende behandeling zelf verder gaat met de handvatten, om in  het dagelijkse leven uw problematiek aan te pakken.

De behandeling kan worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er is dan wel een verwijzing nodig van een huisarts (of medisch specialist) voor de GB-GGZ met de diagnose ‘somatische symptoomstoornis".

 

De behandeling is een psychologische behandeling, gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie (het vrees-mijdingsmodel; Wijenberg et al., 2020) en omvat een geïntegreerd perspectief waarbij fysiologische- en psychologische gevolgen van mild traumatisch hersenletsel worden gecombineerd (Van den Horn, et al., 2020). De behandeling richt zich op een aantal peilers:

  1. Eerst begrijpen wat er gebeurd is in de hersenen bij de hersenschudding, hoe zich dat heeft ontwikkeld tot de huidige klachten en welke factoren daarbij een essentiële rol spelen.
  2. Het verminderen van eventuele prikkelgevoeligheid
  3. Het zelf leren opbouwen en systematisch vergroten van een ritme op de gebieden:
    1. Fysieke inspanning (met als doel om een verbeterde zuurstofopname te krijgen in het lichaam – en dus ook in de hersenen)
    2. Opladen van de hersenen
    3. Het vergroten van de mentale belastbaarheid
  4. Het aanpakken van psychologische factoren die energie van het herstel weg trekken. Er is regelmatig sprake van allerlei bijkomende problematiek, mogelijk als gevolg van de invaliderende klachten van PCS. Wanhoop, angst, slaapproblematiek en PTSS kan aanwezig zijn en regelmatig is er ook wel sprake van een levensstijl of karaktertrek die al voor de hersenschudding bestond, waar beslist ook naar gekeken moet worden.

 

Neuron hersenletselpraktijk behandelt PCS  op vooruitstrevende wijze. Ik ben altijd op zoek naar manieren om nog beter maatwerk te kunnen leveren. Ik volg vernieuwende ontwikkelingen binnen en buiten ons vakgebied op de voet. Ik deel mijn expertise actief met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GBGGZ. Zo kunnen anderen leren van de kennis en ervaringen - en ik van hen. Samen werken we op die manier aan betere mentale zorg in heel Nederland - voor u en voor anderen. Als u zelf nieuwe ontwikkelingen opmerkt, staat mijn deur wijd open om samen met u te onderzoeken of en welke plek dit in uw behandeling kan krijgen.

 

Literatuur:

Wijenberg, M.L.M., Hicks, A.J., Downing, M.G., Heugten van, C.M., Stapert, S.Z., & Ponsford, J.L. (2020). Relevance of the fear-avoidance model for chronic disability after traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma 37: 1-8. DOI: 10.1089/neu.2020.7135

 

Van den Horn, H.J., Out, M.L., De Koning, M., Mayer, A.R., Spikman, J.M., Sommer, I.E., & Van der Naalt, J. (2020). An integrated perspective linking physiological and psychological consequences of mild traumatic brain injury. Journal of Neurology ;267(9):2497-2506. DOI: 10.1007/s00415-019-09335-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7420827/