home » nieuws

Neuron hersenletselpraktijk heeft het Keurmerk Basis GGZ toegekend gekregen! Dit keurmerk vormt een grote erkenning voor onder andere de vooruitstrevendheid en de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. Ik ben uiteraard erg blij met deze erkenning!