home » nieuws

Nieuw: golf met NAH in regio Utrecht.

 

vanaf 1 januari 2022: geen contracten met zorgverzekeraars

Op 1 januari 2022 verandert landelijk de vergoeding van de geestelijke gezondheidszorg ingrijpend. Op 31-12-2021 zullen álle lopende behandeltrajecten worden beëindigd en zal het traject worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 01-01-2022 gaat de gehele GGZ over naar een ander bekostigingsmodel. De consulten zullen dan los of per maand worden gedeclareerd, wat een stuk begrijpelijker wordt. 

Per 1-1-2022 kiest Neuron hersenletselpraktijk er bewust voor om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Neuron voldoet ook dan nog steeds aan dezelfde kwaliteitseisen als praktijken die wel contracten met verzekeraars hebben afgesloten: dat is geen verschil. Zie ook de website van de Contractvrije psycholoog.

U ontvangt vanaf januari 2022 per maand een factuur met de zorgkosten, die u zelf verrekent met uw verzekeraar. Als de behandeling onder de verzekerde zorg valt en u heeft een verwijzing van de huisarts, dan zal de behandeling vergoed worden vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u ongeveer 65% (naturapolis) tot 100% (restitutiepolis) vergoed. Kijk dat even goed na in uw polisvoorwaarden en/of informeer bij uw zorgverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar verrekent altijd het Eigen Risico met u. Neuron hersenletselpraktijk hanteert de tarieven zoals deze door de overheid wettelijk zijn vastgesteld voor deze zorg (het 100% NZA-tarief):

  • intake/diagnostiek: € 160,61 per consult van 60 minuten
  • behandeling: € 141,28 per consult van 60 minuten

 

 

 

Neuron hersenletselpraktijk heeft in mei 2021 succesvol het LVVP-visitatietraject doorlopen! Dit betekent dat de praktijk voldoet aan alle eisen die zowel vanuit de de wet als vanuit de beroepsvereniging gesteld worden. Ik ben uiteraard erg blij met deze erkenning!  

Neuron hersenletselpraktijk heeft voor 2021 het Keurmerk Basis GGZ toegekend gekregen! Dit keurmerk vormt een grote erkenning voor onder andere de vooruitstrevendheid en de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. Ik ben uiteraard erg blij met deze erkenning!