home » nieuws

Behandeling van long-COVID

Er is een grote groep mensen die na een COVID-besmetting niet ernstig ziek is geworden, maar wel zeer langdurige en invaliderende klachten heeft ontwikkeld op gebied van mentale belastbaarheid (vermoeidheid, prikkelgevoeligheid, brainfog, cognitieve functies). Vanuit wetenschappelijke inzichten uit de revalidatie, lijkt deze groep goed geholpen te kunnen worden met een kortdurende behandeling die ook werkt bij PCS! Neuron hersenletselpraktijk biedt deze behandeling daarom nu ook aan bij long-COVID cliënten. 

 

Veranderingen in de GGZ per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 verandert landelijk de vergoeding van de geestelijke gezondheidszorg ingrijpend. Op 31-12-2021 zullen álle lopende behandeltrajecten worden beëindigd en zal het traject worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 01-01-2022 gaat de gehele GGZ over naar een ander bekostigingsmodel. De consulten zullen dan per maand worden gedeclareerd, wat een stuk begrijpelijker wordt. 

Per 1-1-2022 kiest Neuron hersenletselpraktijk er bewust voor om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Neuron voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als praktijken die wel contracten met verzekeraars hebben afgesloten: dat is geen verschil. Zie ook de website van de Contractvrije psycholoog. 

U ontvangt maandelijks een factuur voor de consulten van die maand, die u zelf verrekent met uw verzekeraar.  Afhankelijk van uw verzekering krijgt u 65% (naturapolis) tot 100% (restitutiepolis) vergoed. Kijk dat goed na in uw polisvoorwaarden en/of informeer bij uw zorgverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar verrekent altijd het Eigen Risico met u. Neuron hersenletselpraktijk hanteert de tarieven zoals deze door de overheid wettelijk zijn vastgesteld voor deze psychologische zorg (het 100% NZA-tarief). 

     

     

     

    Neuron hersenletselpraktijk heeft in mei 2021 succesvol het LVVP-visitatietraject doorlopen! Dit betekent dat de praktijk voldoet aan alle eisen die zowel vanuit de de wet als vanuit de beroepsvereniging gesteld worden. Ik ben uiteraard erg blij met deze erkenning!  

    Neuron hersenletselpraktijk heeft voor 2021 het Keurmerk Basis GGZ toegekend gekregen! Dit keurmerk vormt een grote erkenning voor onder andere de vooruitstrevendheid en de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. Ik ben uiteraard erg blij met deze erkenning!