home » kwaliteitsbeleid

Op deze pagina vindt u informatie over het kwaliteitsbeleid van Neuron hersenletselpraktijk:

 

 

Neuron hersenletselpraktijk is in bezit van het Keurmerk Basis GGZ. Dit keurmerk vormt een grote erkenning voor onder andere de vooruitstrevendheid en de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt.

 

Neuron hersenletselpraktijk heeft in mei 2021 succesvol het LVVP-visitatietraject doorlopen. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan alle eisen die zowel vanuit de de wet als vanuit de beroepsvereniging gesteld worden en is 5 jaar geldig.

 

 

Tevredenheid na behandeling

Bij afronding van de behandeling, onderzoek ik of u tevreden bent over de behandeling. Ik gebruik hiervoor o.a. de verkorte CQ-index voor ambulante GGZ (versie 2016). Dit is een landelijk gebruikt meetinstrument om de kwaliteit van behandeling te meten vanuit het gezichtspunt van cliënten. De resultaten van de meting gebruik ik om de zorg verder te verbeteren.

De scores op de CQ-index voor 2020 waren in december 2020 gemiddeld als volgt:

  • 4,9 van maximaal 5 op het thema bejegening. Neuron hersenletselpraktijk streeft naar een hoge mate van cliënt-tevredenheid en probeert iedereen adequaat en respectvol te bejegenen. Uit de score blijkt dit succesvol.
  • 4,2 van maximaal 5 op het thema samen beslissen. Deze score is hoog en om deze score verder te verhogen, zal tijdens het adviesgesprek nog meer de nadruk gelegd worden op het samen beslissen welke vorm van behandeling het meest passend is.
  • 4,5 van maximaal 5 op het thema uitvoering behandeling. Ondanks de al hoge score, zal nog frequenter worden gemonitord of de behandeling op koers ligt. We kunnen dan ook sneller bijsturen indien blijkt dat de behandeling stagneert. Doordat de behandeling volledig online wordt uitgevoerd, worden ook hindernissen zoals reistijd en vermoeidheid beperkt.
  • het algemene rapportcijfer is een 8,8 van maximaal 10.