home » kwaliteitsbeleid

Op deze pagina vindt u informatie over het kwaliteitsbeleid van Neuron hersenletselpraktijk:

 

 

Neuron hersenletselpraktijk is in bezit van het Keurmerk Basis GGZ. Dit keurmerk vormt een grote erkenning voor onder andere de vooruitstrevendheid en de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt.

 

Neuron hersenletselpraktijk heeft in mei 2021 succesvol het LVVP-visitatietraject doorlopen. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan alle eisen die zowel vanuit de de wet als vanuit de beroepsvereniging gesteld worden en is 5 jaar geldig.

 

 

 • Registraties, bijscholing en intervisie: Ik heb na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond en ben BIG-geregistreerd (BIG-nummer: 19913796125). Jaarlijks volg ik bijscholing om mijn kennis actueel te houden. Ik neem deel aan intervisiebijeenkomsten.
 • Ik ben lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP), van het Hersenletsel Platform en ik ben lid van het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK).
 • Het rapportcijfer van cliënten is een 9 +  U kunt hier cliënt-ervaringen terug vinden: zorgkaartnederland
 • Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hiermee laat ik zien hoe ik invulling geef aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Het Kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en openbaar: GGZ Kwaliteitsstatuut

 • Meten is weten: ik streef er naar om u de best mogelijke zorg te geven. Daarom ben ik altijd aan het leren en verbeteren. Ik luister goed naar hoe u mijn zorg ervaart. Daarnaast verzamel ik gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van de behandelingen. De inzichten die ik hier uit haal, gebruik ik om uw behandeling en mijn dienstverlening te verbeteren. Daarom vraag ik u af en toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. Ik kan niet beloven dat alles perfect zal gaan, maar ik beloof wel dat wanneer dat niet het geval is, ik hiervan leer en verbeter.
 • het privacy-reglement (AVG)
 • de klachtenregeling (LVVP)
 • Algemene voorwaarden van Neuron hersenletselpraktijk

 

Tevredenheid na behandeling

Bij afronding van de behandeling, onderzoek ik of u tevreden bent over de behandeling. Ik gebruik hiervoor o.a. de verkorte CQ-index voor ambulante GGZ (versie 2016). Dit is een landelijk gebruikt meetinstrument om de kwaliteit van behandeling te meten vanuit het gezichtspunt van cliënten. De resultaten van de meting gebruik ik om de zorg verder te verbeteren.

De scores op de CQ-index voor 2020 waren in december 2020 gemiddeld als volgt:

 • 4,9 van maximaal 5 op het thema bejegening. Neuron hersenletselpraktijk streeft naar een hoge mate van cliënt-tevredenheid en probeert iedereen adequaat en respectvol te bejegenen. Uit de score blijkt dit succesvol.
 • 4,2 van maximaal 5 op het thema samen beslissen. Deze score is hoog en om deze score verder te verhogen, zal tijdens het adviesgesprek nog meer de nadruk gelegd worden op het samen beslissen welke vorm van behandeling het meest passend is.
 • 4,5 van maximaal 5 op het thema uitvoering behandeling. Ondanks de al hoge score, zal nog frequenter worden gemonitord of de behandeling op koers ligt. We kunnen dan ook sneller bijsturen indien blijkt dat de behandeling stagneert. Doordat de behandeling volledig online wordt uitgevoerd, worden ook hindernissen zoals reistijd en vermoeidheid beperkt.
 • het algemene rapportcijfer is een 8,8 van maximaal 10.