home » kwaliteit

Op deze pagina vindt u informatie over het kwaliteitsbeleid van Neuron hersenletselpraktijk:

 

 

Ik streef er naar om u de best mogelijke zorg te geven. Daarom ben ik altijd aan het leren en verbeteren. Ik luister goed naar hoe u mijn zorg ervaart. Daarnaast verzamel ik gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van de behandelingen. De inzichten die ik hier uit haal, gebruik ik om uw behandeling en mijn dienstverlening te verbeteren. Daarom vraag ik u af en toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. Ik kan niet beloven dat alles perfect zal gaan, maar ik beloof wel dat wanneer dat niet het geval is, ik hiervan leer en verbeter.

 

Tevredenheid na behandeling

Bij afronding van de behandeling, onderzoek ik of u tevreden bent over de behandeling. Ik gebruik hiervoor o.a. de verkorte CQ-index voor ambulante GGZ. Dit is een landelijk gebruikt meetinstrument om de kwaliteit van behandeling te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De resultaten van de meting gebruik ik om de zorg verder te verbeteren.

De scores (maximaal is 5) op de CQ-index voor 2020 waren in oktober 2020 gemiddeld als volgt:

  • 4,94 op het thema bejegening. Neuron hersenletselpraktijk streeft naar een hoge mate van cliënt-tevredenheid en probeert iedereen adequaat en respectvol te bejegenen. Uit de score blijkt dit succesvol.
  • 4,24 op het thema samen beslissen. Deze score is hoog en om deze score verder te verhogen, zal tijdens het adviesgesprek nog meer de nadruk gelegd worden op het samen beslissen welke vorm van behandeling het meest passend is.
  • 4,51 op het thema uitvoering behandeling. Ondanks de al hoge score, zal nog frequenter worden gemonitord of de behandeling op koers ligt. We kunnen dan ook sneller bijsturen indien blijkt dat de behandeling stagneert. Doordat de behandeling volledig online wordt uitgevoerd, worden ook hindernissen zoals reistijd en vermoeidheid beperkt.

Verder kunt u hier cliënt-ervaringen terug vinden: zorgkaartnederland