home » behandeling long-COVID

Behandeling long-COVID

Er is een grote groep mensen die na een COVID-besmetting niet ernstig ziek is geworden, maar na milde klachten helaas wel zeer langdurige en invaliderende klachten heeft ontwikkeld die doen denken aan verstoorde hersenfuncties. Dit wordt long-COVID of 'post covid syndroom' genoemd. Vanuit wetenschappelijke inzichten vanuit de neuropsychologie en revalidatie, lijkt het er op deze groep geholpen kan worden met een kortdurende behandeling, gericht op herstel van de mentale belastbaarheid. Neuron hersenletselpraktijk biedt deze behandeling aan bij long-COVID cliënten. 

 

De kortdurende behandeling (6-9 online sessies) is gericht op herstel van de 'breinfuncties' waaronder mentale vermoeidheid, verstoorde cognitieve functies (bv. in aandacht, geheugen, woordvinding), 'brainfog' en prikkelgevoeligheid. U leert handvatten voor herstel van de problematiek. Doel is dat u na afloop van deze behandeling zelf vaardig bent in het toepassen van de handvatten en u hier zelfstandig mee verder kunt.

 

De behandeling richt zich op een aantal pijlers:

  1. Begrijpen wat er gebeurd is in het lichaam en het brein bij  COVID-19 en hoe zich dat waarschijnlijk heeft kunnen ontwikkelen tot long-COVID/post COVID syndroom.
  2. Het verminderen van prikkelgevoeligheid, door het brein systematisch en rustig te trainen op prikkels.
  3. Het leren systematisch vergroten van de mentale belastbaarheid door training/activatie van de brein netwerken.
  4. Het verminderen van de fysieke- en mentale stressreactie van het lichaam.
  5. Het bewust worden / aanpakken van psychologische factoren die niet helpend zijn (bijvoorbeeld begrenzing, angst, somberheid, nare gebeurtenissen, etc). En het kijken naar de eventuele 'psychologische betekenis' van de huidige problematiek.

 

Deze behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er is dan wel een verwijzing nodig van een huisarts voor behandeling binnen de GBGGZ met de diagnose "somatische symptoomstoornis". 

De betekenis van een 'somatische symptoomstoornis': iemand heeft ernstige lichamelijke klachten die zijn of haar leven (gedachtes, gevoelens, gedrag) beheersen.

 

Onderstaande youtube video 'Herstel na Corona' van het Longfonds geeft goede informatie over de problematiek bij long-COVID/post COVID syndroom en de behandeling daarvan. Rechts staan buttons, met links naar artikelen.